Održan in-house seminar u tvornici Bosanka u Blažuju
................................................................................................................................
U organizaciji PKKS organizovan je "In-house" seminar u tvornici Bosanka u Blažuju s ciljem da približi tehnike NLP-a i uspješnih "soft skills-a" uposlenim i menadžmetu. Predavač na seminaru je bio Šemsudin Zaimović iz Lukavca, certificirani master praktičar i predavač iz oblasti NLP-a.

Seminar je organizovan 19. i 20. aprila za menadžment preduzeća. Prezentirane su tehnike NLP-a koje će im pomoći u kvalitetnijem budućem radu.

Obrađene su teme iz oblasti; komunikacija i komunikacijskih vještina, uspješnosti i kvalitenim vještinama prezentiranja, stvaranja timova i timskog rada, organizacije i uspješnog vođenja sastanaka te sa elementima upravljanja ljudskim resursima.

Izvor PKKS ...
KONZALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ
       NEKE OD NAŠIH AKTIVNOSTI:

  • povratak na sadržaj ...