- NLP - KONSALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ -
  Ostali objavljeni tekstovi:

 •    povratak na sadržaj ...
Neke od naših aktivnosti
...............................................................................................................................

 • NLP Business Practitioner - BP5 certifikacija 07. 08.  i 09.03. 2014.godine ...
 • Intervju - Magazin Azra ...
 • NLP Business Practitioner - BP1 certifikacija 19. i 20.11. 2011.godine ...
 • "In-house" seminar "Vještine poslovne žene" - BH Telecom, Direkcija Bihać ...
 • Informativne radionice - 11. Festival cjeloživotnog učenja - Amica Educa Tuzla ...
 • "In-house" seminari - AVAX NET d.o.o. Lukavac ...
 • "In-house" seminar "Trening za trenere" - IMEL d.o.o. Lukavac ...
 • "In-house" seminar "Komunikacija i komunikacijske vještine" - UNIFARM d.o.o. Lukavac ...
 • "In-house" seminar U.P. "Zelenika" - Sanski Most ...
 • Otvoreni seminar "Vještine prodaje" - Lukavac ...
 • Otvoreni seminar "Upravljanje vremenom" - Lukavac ...
 • Otvoreni seminar "Komunikacija i komunikacijske vještine" - Lukavac ...
 • Otvoreni seminar "Psihologija i vještine profesionalne prodaje" - Bihać ...
 • Sarajevo Graduate School Of Business - Prezentacijske vještine ...
 • Otvoreni seminar "NLP - Komunikacija i komunikacijske vještine" - Sarajevo ...
 • "In-house" seminar "Komunikacijske vještine i sastanci" - JUB d.o.o. Sarajevo ...
 • Sarajevo Graduate School Of Business - Upravljanje stresom i vremenom ...
 • Sarajevo Graduate School Of Business - NLP (Rapport - ključ izgradnje povjerenja) ...
 • Akademija ženskog poduzetništva "Trening za trenerice" - Bihać ...
 • Otvoreni seminar "Psihologija prodaje i prodajne vještine" - Bihać ...
 • Otvoreni seminar "Stvaranje timova i timski rad" - Bihać ...
 • "In-house" seminar "Stvaranje timova i timski rad" - GK Širbegović Gračanica ...
 • Otvoreni seminar "Stres i prevencija stresa" - Bihać ...
 • "In-house" seminar "Psihologija prodaje i prodajne vještine" - JUB d.o.o. Sarajevo ...
 • Otvoreni seminar "Stres i prevencija stresa" - Sarajevo ...
 • Otvoreni seminar "Upravljanje vremenom - Time Management" - Bihać ...
 • Otvoreni seminar "Komunikacija i komunikacijske vještine" - Sarajevo ...
 • Otvoreni seminar "Komunikacija i komunikacijske vještine" - Bihać ...
 • Intervju - Magazin Week& ...
 • Otvoreni seminar "NLP - Tajno oružje u prodaji" - Sarajevo ...
 • "In-house" seminar u Policijskoj misiji EU u BiH (EUPM) - Sarajevo  ...
 • Gostovanje u emisiji "Sarajevski krug" - popodnevni program TVSA ...
 • Otvoreni seminar "Stvaranje timova i timski rad" - Sarajevo  ...
 • "In-house" seminar u NLB Tuzlanskoj banci d.d. Tuzla ...
 • Ponovno gostovanje u emisiji "Dobro jutro" - jutarnji program BHT1 ...
 • Intervju - Komorski informator, glasilo Kantonalne privredne komore Tuzla ...
 • Radionica "Time Management" - NLP Institut Beograd ...
 • Otvoreni seminar "Napredne prezentacijske vještine" - Sarajevo ...
 • "In-house" seminar za preduzeće Meggle, Vlašić ...
 • Radionica "Sastanci" - NLP Institut Beograd ...
 • Gostovanje u emisiji "Dobro jutro" - jutarnji program BHT1 ...
 • Otvoreni seminar "Komunikacija i komunikacijske vještine" - Sarajevo ...
 • Radionica "4MAT sistem" - NLP Institut Beograd ...
 • "In-house" seminar u "Raiffeisen Bank" BiH Sarajevo ...
 • Otvoreni seminar "Upravljanje vremenom - Time Management" - Sarajevo ...
 • "In-house" seminar u preduzeću "Bosanka" - Blažuj ...
 • Otvoreni seminar "Komunikacija i komunikacijske vještine" - Sarajevo  ...
 • ...