Značaj komunikacije u funkciji unapređenja poslovanja
................................................................................................................................
U organizaciji Centra za edukaciju kadrova Privredne komore Kantona Sarajevo danas (21.02.2007.) je u Komori počeo dvodnevni seminar na temu «Komunikacija i komunikacijske vještine».

Seminaru prisustvuje preko 20 poslovnih ljudi različitih profila koji su prirodom svog posla vezani za komuniciranje. Predavač je Šemsudin Zaimović, certifikovani praktičar i predavač Neuro-Lingvističkog Programiranja – NLP.

Cilj seminara je ukazati na značaj komunikacije u funkciji unapređenja poslovanja.

Prepoznavanje blokirajućih ponašanja, posljedice loše komunikacije, problemi u interpretaciji, prepreke u komunikaciji, poruke, NLP pretpostavke, komunikacijske vještine, prepoznavanje i korištenje reprezentativnih komunikacijskih sistema, aktivno slušanje, preuokviravanje (reframing), rapport, pasivno, agresivno i asertivno ponašanje, samo su neke od tema o kojima će više riječi biti u toku ova dva dana.

Izvor PKKS ...
KONZALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ
       NEKE OD NAŠIH AKTIVNOSTI:

  • povratak na sadržaj ...