"In-house" seminari u AVAX NET d.o.o. Lukavac
................................................................................................................................
U toku maja i juna u organizaciji AVAX NET d.o.o. Lukavac održan je set jednodnevnih stručnih seminara na teme; “Komunikacija i komunikacijske vještine", "Vještine prodaje" i "Prezentacijske vještine".

Cilj seminara je podizanje kvaliteta usluga AVAX NET-a na viši nivo, te približavanje krajnjim korisnicima svojih usluga.

U toku seminara obrađene su sledeće teme koje će polaznicima pomoći da unaprijede svoje vještine iz oblasti predviđenih edukacijom:
  • Komunikacija i komunikacijske vještine: prepoznavanje blokirajućih ponašanja, posljedice loše komunikacije, problemi u interpretaciji, prepreke u komunikaciji, poruke, komunikacijske vještine, prepoznavanje i korištenje reprezentativnih komunikacijskih sistema, aktivno slušanje ...
  • Vještine prodaje: psihologija kupca i prodavača, prodajni model u 8 koraka, prodajna komunikacija, rapport, neverbalna komunikacija, VAKOG ...
  • Prezentacijske vještine: ciljevi prezentacije, efektno prenošenje poruke, prostorna sidra, 4MAT tehnika, planiranje i priprema prezentacije, pojavnost i osobni imidž, logistika, pomoćna tehnička sredstva, audio-vizualna pomagala.

Daljna saradnja sa AVAX NET- om se nastavlja kroz monitoring i evaluaciju uspješnosti implementacije prezentiranih vještina. Po potrebi će biti organizovana i dodatna predavanja kao i pojedinačne koučing sesije a sve u cilju postizanja postavljenih ciljeva na početku edukacije.

Predavač na seminarima je bio Šemsudin Zaimović, certifikovni trener Neuro-Lingvističkog Programiranja.
KONZALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ
       NEKE OD NAŠIH AKTIVNOSTI:

  • povratak na sadržaj ...