"Vještine poslovne žene" - BH Telecom, Direkcija Bihać
................................................................................................................................
U organizaciji BH Telecom dd Sarajevo, Direkcija Bihać 02.12.2010.godine održan je jednodnevni stručni "In-house" seminar na temu “Vještine poslovne žene".

Cilj seminara je podizanje samopouzdanja žena kroz upoznavanje sa različitim vještinama i pristupima rješavanja problema koji će im dati veću sigurnost u svakodnevnom radu, odlučivanju a time i veći nivo suverenosti u vođenju i motiviranju zaposlenih..

Razlike u načinima rada muškaraca i žena, perceptivne pozicije, uloga i osobine žene menadžera, komunikacijske vještine, primjeri rada timski rad, vođenje sastanaka, diskusije, stilovi rukovođenja, kulturološke razlike, konflikt na poslu, upravljanje vremenom samo su neke od tema sa kojima su se polaznice upoznale u toku seminara.

Seminar je realizovao Šemsudin Zaimović, certifikovni trener NLP-a uz svesrdnu pomoć g-đe Ermine Alagić, vlasnice i direktorice preduzeća eWellness Bihać, trenerice Centra akademije ženskog poduzetništva EU.
KONZALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ
       NEKE OD NAŠIH AKTIVNOSTI:

  • povratak na sadržaj ...
 
    REKLI SU O SEMINARU:

  • Impresije o seminaru su jako pozitivne i nadasve korisne, budući da sam direktno vezana za prodaju i kontakte sa poslovnim korisnicima ... Evresa Gračanin - Menadžer velikih korisnika
  • Na seminaru sam upoznata sa različitostima između muškaraca i žena što će mi puno pomoći da u raznim situacijama zauzmem odgovarajući stav i spriječim potencijalne konfliktne situacije ... Maida Kajtezović - Stručni saradnik za MUX
  • Novostečena znanja će mi uveliko pomoći u budućem radu ... Nafija Alagić - Administrator
  • Seminar mi je proširio vidike u pogledu percepcije i stresa. Dobila sam sliku kako da se ograničimu pojedinim situacijama i tako kroz svoje ponašanje utičem i na ponašanje kolega, a sve u svrhu izbjegavanje nepotrebnih konflikata i stresnih situacija... Zerina Mulabećirević - Saradnik u računovodstvu
  • Znanja stečena na ovom seminaru su itekako korisna i primjenjiva u kompanijama kao što je naša ... Edina Beganović - Blagajnik