"NLP Business Practitioner" - certifikacija
................................................................................................................................
Kada smo počinjali 16.04.2011. ovaj dan, dan certifikacije činio nam se daleko. Ali stiže i taj vikend kada je trebalo zaokružiti sve do sada naučeno i pokazati to pred grupom.

19.11.2011.godine na redu je bila praktična demostracija naučenih tehnika.

KONZALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ
       NEKE OD NAŠIH AKTIVNOSTI:

  • povratak na sadržaj ...
Na početku pripreme
Emina Bešlagić
Jelena Visković
Azra Baščelija
Mersiha Kolčaković
Marija Knežević
Vera Stanković
Alma Suljetović
Nina Delić - Cico
I na kraju zadovoljstvo
................................................................................................................................
20.11.2011.godine na redu je bila prezentacija završnih radova. Teme koje su polaznice odabrale za svoje završne radove pokazale su primjenjivost NLP-a u svim oblastima života.

  • Vera Stanković - Primjena NLP-a u prezentaciji - (Primjena NLP-a u kuhinji),
  • Marija Knežević - Alkemija - Pozitivna transformacija života uz pomoć NLP-a,
  • Emina Bešlagić - Primjena NLP tehnika u radu sa "teškim" ljudima,
  • Azra Baščelija - Primjena NLP-a u izgradnji vještine "Dobro oblikovanih ishoda" u svakodnevnom životu,
  • Mersiha Kolčaković - Primjena NLP-a u superviziji,
  • Jelena Visković - Flertovanje & NLP,
  • Nina Delić - Cico - Primjena NLP-a u odgoju djece.
Vera Stanković
Marija Knežević
Emina Bešlagić
Azra Baščelija
Mersiha Kolčaković
Jelena Visković
Nina Delić - Cico
................................................................................................................................
I na kraju nakon uspješno demonstriranih završnih radova pristupili smo i lomljenju daske. Simbolički su i na ovaj način otklonjenje sve prepreke na putu realizacije postavljenih ciljeva.