- NLP - KONSALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ -
        NEKE OD NAŠIH AKTIVNOSTI:

  • povratak na sadržaj ...
Neuro-Lingvističko Programiranje - NLP
................................................................................................................................
"NLP Business Practitioner" - grupa BP5 - certifikacija
................................................................................................................................
Započeli smo put promjene 19.10.2013. ovaj dan, dan certifikacije činio nam se daleko. Ali stiže i taj vikend kada je trebalo zaokružiti sve do sada naučeno i pokazati to pred grupom.

07.03.2014.godine na redu je bio pismeni test.
................................................................................................................................
09.03.2014.godine na redu je bila prezentacija završnih radova. Teme koje su polaznici odabrali za svoje završne radove pokazale su primjenjivost NLP-a u svim oblastima života.

  • Maja Krupalija - NLP i roditeljstvo,
  • Vildana Muhić - Kako da težak razgovor pređe u komunikaciju uz NLP,
  • Njegica Balorda - NLP u rješavanju "Miss" problema,
  • Fahrudin Baluković - NLP u prodaji nekretnina,
  • Samra Menzilović Ćatić - NLP u funkciji bračnog suglasja,
  • Tanja Babić - Primjena NLP-a u svakodnevnom životu.
................................................................................................................................
I na kraju nakon uspješno demonstriranih završnih radova pristupili smo i lomljenju daske. Simbolički su i na ovaj način otklonjenje sve prepreke na putu realizacije postavljenih ciljeva.
Maja Krupalija
Vildana Muhić
Njegica Balorda
Fahrudin Baluković
Samra Menzilović-Ćatić
Tanja Babić
Izvlačimo pitanja
Perceptivne pozicije - Samra
Ciljevi (DOI) - Maja
Feedback - Vildana
Swish - Tanja
Disney - Njegica
Samra Menzilović - Ćatić
Maja Krupalija
Vildana Muhić
Tanja Babić
Njegica Balorda
Fahrudin Baluković
................................................................................................................................
08.03.2014.godine na redu je bila praktična demostracija naučenih tehnika.
Bez
prepisivanja
molim !!!