"In-house" seminari za potrebe EUPM u BiH
................................................................................................................................
U proteklom periodu realizovana su dva seminara za potrebe osoblja kadrovske službe Policijske misije EU u Bosni i Hercegovini.

12. i 13.decembra 2007.godine realizovan je seminar na temu "Komunikacija i komunikacijske vještine u okviru NLP-a", a 17. decembra 2007.godine seminar na temu "Stres i prevencija stresa".

Cilj održanih seminara je poboljšanje komunikacijskih vještina osoblja kadrovske službe, kao i širenje znanja o stresu i prevenciji istog.

U toku seminara polaznici su upoznati sa naprednim tehnikama NLP-a koje se koriste u svrhu poboljšanja komunikacije. Prepoznavanje blokirajućih ponašanja, posljedice loše komunikacije, problemi u interpretaciji, prepreke u komunikaciji, prepoznavanje i korištenje reprezentativnih komunikacijskih sistema, aktivno slušanje, reframing, rapport, neverbalna komunikacija, samo su neke od tema o kojima je bilo riječi u toku prva dva dana.

U toku trećeg dana polaznici su se upoznali sa elementima stresa, stresnim situacijama te posljedicama stresa. Akcenat je dat na stres i prevenciju stresa na radnom mjestu.


KONZALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ
       NEKE OD NAŠIH AKTIVNOSTI:

  • povratak na sadržaj ...