"Komunikacijske vještine i sastanci" - JUB d.o.o. Sarajevo ...
................................................................................................................................
U organizaciji JUB d.o.o. Sarajevo 27. i 28.01.2009.godine održan je dvodnevni stručni "In-house" seminar na temu “Komunikacijske vještine i sastanci".

Cilj seminara je bio ukazati na značaj komunikacija i vještina upravljanja sastancima a sve to u funkciji unapređenja poslovanja.

Prepoznavanje blokirajućih ponašanja, posljedice loše komunikacije, problemi u interpretaciji, prepreke u komunikaciji, NLP pretpostavke, prepoznavanje i korištenje reprezentativnih komunikacijskih sistema, aktivno slušanje, rapport, vrste sastanaka, savjeti za početak, tok i kraj sastanka, principi odlučivanja putem konsenzusa ili kompromisa, provođenje dogovorenih zaključaka sa sastanka, samo su neke od tema sa kojima su se polaznici upoznali u toku ova dva dana.


KONZALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ
       NEKE OD NAŠIH AKTIVNOSTI:

  • povratak na sadržaj ...
 
    REKLI SU O SEMINARU:

  • Predavanja su dosta interaktivna i mislim da i dalje trebaju ojačavati tu interakciju kako bi počeli iskreno razmišljati o problemu a ne sa nekom distancom. Sve u svemu jedna efektna neobična prezentacija. Muhidin Hrapović - Direktor - JUB d.o.o. Sarajevo