Upravljanje stresom i vremenom
................................................................................................................................
U organizaciji Sarajevo Graduate School Of Business - Sarajevo u sklopu Programa razvoja menadžerskog kadra održan je seminar pod nazivom "Upravljanje stresom i vremenom".

Obzirom da je seminar bio i otvorenog tipa, interes za pohađanje iskazao je veliki broj polaznika koji žele da ovladaju tehnikama upravljanja stresom i vremenom i tako doprinesu većoj efikasnosti u poslovnom, ali i privatnom životu. Predavači  na seminaru su bili Šemsudin Zaimović certifikovani trener NLP-a i Mirsad dr. Jaraković, neuropsihijatar.

Prvi dio modula održan je 12. i 13.01.2009.godine i on je bio fokusiran na upravljanje vremenom. U toku seminara polaznici su upoznati kako da primjenom NLP tehnika, pravilnim postavljanjem ciljeva, određivanjem prioriteta, osvješćivanjem kradljivaca vremena itd. mogu uspješno upravljati vremenom. Upravljati vremenom znači kontrolisati sebe i svoju produktivnost, smanjiti dozu stresa i imati više vremena za sebe, porodicu i prijatelje.
KONZALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ
       NEKE OD NAŠIH AKTIVNOSTI:

  • povratak na sadržaj ...
Drugi dio modula održan je 19. i 20.01.2009.godine i on je bio fokusiran na upoznavanje sa uzrocima i posljedicama stresa te načinom njegove prevencije.

Definicije stresa, izvori, stresni događaji, stres na radnom mjestu, uticaj stresa na organizam, kako prepoznati tjelesne, psihičke i socijalne znakove stresnog stanja samo su neki od elemenata o kojima se govorilo u toku ovog modula. Poseban akcenat je dat na dio koji se odnosi na prevenciju stresa.
 
    REKLI SU O SEMINARU:

  • Dobro organizovano i prilagođeno zaposlenim osobama. Vrijedi uloženog vremena i novca. Halil Šabanović - BH Telecom d.d. Sarajevo - Podrška korisnicima mobilne mreže - šef službe