"Stvaranja timova i timski rad" - GK Širbegović Gračanica ...
................................................................................................................................
U organizaciji GK Širbegović Gračanica 11.10.2008.godine održan je jednodnevni stručni "In-house" seminar na temu “Stvaranje timova i timski rad".

Cilj seminara je bio ukazati na značaj timskog načina rada i ovladavanje praktičnim menadžerskim principima i tehnikama. Kroz praktične primjere i interaktivan rad polaznici su se upoznali sa planiranom materijom.
KONZALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ
       NEKE OD NAŠIH AKTIVNOSTI:

  • povratak na sadržaj ...