Trajanje seminara:
2 dana
Predavač:
Šemsudin Zaimović
Kome je seminar
namjenjen:
Seminar je namijenjen menadžerima, vlasnicima firmi, menadžment timovima, savjetnicima, Human Resource odjelima i drugim poslovnim ljudima svih profila koji imaju potrebu da poboljšaju svoje komunikacijske vještine kako u poslovnom okruženju tako i u privatnom životu.
Cilj seminara:
Ukazati na značaj komunikacije u funkciji unapređenja poslovanja i ličnog razvoja. Stručno usavršavanje za efikasnije upravljanje poslovnim procesima, ljudskim potencijalima i efikasniji poslovni odnos prema kupcima.
Program seminara:
Sadržaj seminara:
- Prepoznavanje blokirajućih ponašanja
- Posljedice loše komunikacije
- Problemi u interpretaciji
- Prepreke u komunikaciji
- Poruke u komunikaciji
- Razumjeti sebe i druge
- Promjena ličnih uvjerenja
- NLP pretpostavke (Uvjerenja uspješnih komunikatora)
- Komunikacijske vještine
- Verbalna i neverbalna komunikacija
- Prepoznavanje i korištenje reprezentativnih komunikacijskih sistema
- Identifikovanje dominantnog reprezentativnog sistema kod drugih osoba
- Aktivno slušanje
- Preuokviravanje (reframing)
- Rapport
- Pasivno, agresivno i asertivno ponašanje
- Kako ostvariti skladne odnose s drugim ljudima
Download:
PDF format (Size: 38,0 KB)
NLP i osobni razvoj (I)
................................................................................................................................
  Naziv seminara:                 KOMUNIKACIJA I KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
KONZALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ
NLP Business Practitioner: ...


NLP i osobni razvoj:
Komunikacija i vještine komunikacije ...
Upravljanje vremenom - (TM) ...
Upravljanje i prevencija stresa ...
Napredne prezentacijske vještine ...

NLP i odnosi sa drugima: 
Stvaranje timova i timski rad ...
Upravljanje ljudskim resursima ...
Psihologija i vještine prodaje ...
Trening za trenere ...