Trajanje seminara:
2 dana
Predavač:
Šemsudin Zaimović
Kome je seminar
namjenjen:
Seminar je namjenjen svima koji u okviru svojih organizacija imaju potrebu za prenošenjem određenih znanja. Postoji mogućnost organizovanja kako javnih tako i "in-house" seminara.Cilj seminara:
Kroz praktične primjere i samostalan rad pronaći načine kako "doprijeti" do svakog slušaoca i prenijeti mu poruku u onom obliku kako je ona zamišljena.

Program seminara:
Program seminara se precizira nakon formiranja grupe i analize njihovih dosadašnjih znanja o navedenoj materiji.Download:
PDF format (Size:  KB)
NLP i odnosi sa drugima (IV)
................................................................................................................................
  Naziv seminara:                 TRENIG ZA TRENERE UNUTAR ORGANIZACIJE
KONZALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ
NLP Business Practitioner: ...


NLP i osobni razvoj:
Komunikacija i vještine komunikacije ...
Upravljanje vremenom - (TM) ...
Upravljanje i prevencija stresa ...
Napredne prezentacijske vještine ...

NLP i odnosi sa drugima: 
Stvaranje timova i timski rad ...
Upravljanje ljudskim resursima ...
Psihologija i vještine prodaje ...
Trening za trenere ...