Trajanje seminara:
2 dana
Predavači:
Šemsudin Zaimović, Dr. Mirsad Jaraković neuropsihijatar
Kome je seminar
namjenjen:
Seminar je namijenjen menadžerima, vlasnicima firmi, menadžment timovima, savjetnicima, Human Resource odjelima i drugim poslovnim ljudima u privrednim i drugim organizacijama. Svima onima koji su izloženi opasnostima od stresa i koji rade u dinamičnom i zahtjevnom stresnom okruženju ...
Cilj seminara:
Upoznavanje sa uzrocima, suočavanjem i prevencijom stresa zaposlenih u preduzećima i drugim organizacijama, kao ozbiljnim riziko faktorom koji utiče na smanjenu produktivnost zaposlenih, njihovo zdravlje i lošu radnu klimu.
Program seminara:
Sadržaj seminara:
- Što je stres
- Izvori stresa
- Što se događa u organizmu pod utjecajem stresa
- Do koje mjere je stres poželjan, a kada postaje štetan
- Kako prepoznati tjelesne, psihičke i socijalne znakove stresnog stanja
- Kako se štiti od štetnog utjecaja stresa
- Voditi računa o svojoj psihičkoj i  tjelesnoj kondiciji
- Unapređivanje odnosa s drugima
- Kako upoznati i mijenjati sebe u nepromijenjenim okolnostima
- Kako postići ravnotežu između posla i privatnog života
- Kako biti uspješan i zadovoljan i dobrog zdravlja
- Kako biti u dobrim odnosima sa svima do kojih nam je stalo
- Sindrom burn-out (sagorevanje-izgaranje na poslu)
- Metode relaksacije
- Mobbing
- Prevencija stresa (intervencije na nivou organizacije)
- Prevencija stresa (intervencije na nivou pojedinca)
- Zdrav život (stress management)
Download:
PDF format (Size: 37,9 KB)
NLP i osobni razvoj (III)
................................................................................................................................
  Naziv seminara:                 UPRAVLJANJE I PREVENCIJA STRESA
KONZALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ
NLP Business Practitioner: ...


NLP i osobni razvoj:
Komunikacija i vještine komunikacije ...
Upravljanje vremenom - (TM) ...
Upravljanje i prevencija stresa ...
Napredne prezentacijske vještine ...

NLP i odnosi sa drugima: 
Stvaranje timova i timski rad ...
Upravljanje ljudskim resursima ...
Psihologija i vještine prodaje ...
Trening za trenere ...