Trajanje seminara:
2 dana
Predavač:
Šemsudin Zaimović
Kome je seminar
namjenjen:
Seminar je namijenjen menadžerima, vlasnicima firmi, menadžment timovima, savjetnicima, Human Resource odjelima i zaposlenim u njima. Seminar se većinom organizuje kao javni ili na nivou individualnog coachinga. Eventualno se organizuje i "in-house" ukoliko firma u navedenoj službi ima veći broj zaposlenih.


Cilj seminara:
Dobiti nova saznanja i pristup, te unaprijediti rad službe za upravljanje ljudskim resursima.Program seminara:
Program seminara se definiše na osnovu dogovora sa polaznicima, odnosno prilagođuje se već prethodnom nivou znanja.
Download:
PDF format (Size:  KB)
NLP i odnosi sa drugima (II)
................................................................................................................................
  Naziv seminara:                 UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
KONZALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ
NLP Business Practitioner: ...


NLP i osobni razvoj:
Komunikacija i vještine komunikacije ...
Upravljanje vremenom - (TM) ...
Upravljanje i prevencija stresa ...
Napredne prezentacijske vještine ...

NLP i odnosi sa drugima: 
Stvaranje timova i timski rad ...
Upravljanje ljudskim resursima ...
Psihologija i vještine prodaje ...
Trening za trenere ...